کربنات باریم :

با فرمول شیمیایی BaCO3 پودری سفید رنگ و نا محلول در آب می باشد  که به صورت شیمیایی تولید می شود و یکی از پر مصرف ترین نمک های باریم بحساب می آید .  این ماده با اسیدهایی نظیر هیدروکلریک اسید و نیتریک اسید واکنش داده ولی با اسید سولفوریک واکنش پذیری کمی دارد .

کاربردها: 

۱٫ صنعت سرامیک و کاشی سازی 

تولید فرآورده های سرامیکی و کاشی های رسی از مهمترین حوزه های کاربرد کربنات باریم به شمار می رود.

افزودن این ماده سبب جلوگیری از نمک های سولفات کلسیم و سولفات سدیم خواهد شد.

۲٫ صنایع تولید شییه های اپتیکی 

 در تولید شیشه های اپتیکی ویژه و صفحه ی نمایش لامپ اشعه ی کاتدی و همچنین در تولید سرامیک های ویژه ی فریت باریمی و تیانات باریم،

۳٫صنعت نفت 

۴٫ صنایع ذوب روی 

 از کربنات باریم در حوضچه های الکترولیز روی جهت تولید فلز روی نیز استفاده می شود، افزودن این ماده موجب جلوگیری از جذب سرب بر روی کاتد های روی می شود.

شرکت ریتکو شیمی

فروش کربنات باریم شرکت ریتکو شیمی