پرمنگنات پتاسیم :

این ماده ترکیبی معدنی با فرمول شیمیایی KMnO4 می باشد. نمک آی از یون های +K و -MnO4 تشکیل شده است. قبلا به آن پرمنگنات و پتاس هم می گفتند. پرمنگنات ماده ای اکسنده بسیار قوی می باشد. در آب محلول است و محلولی به رنگ ارغوانی تولید می کند که از تبخیر آن بلورهای منشوری و درخشان به رنگ ارغوانی بسیار تیره (مایل به سیاه) برجای می ماند. در این ترکیب منگنز با عدد اکسایش ۷+ حضور دارد. این ماده با گلیسیرین واکنشی شدید می دهد و هیچگاه این دو ماده را کنارهم انبار نکنید و روی یکدیگر نریزید.

کاربرد های پرمنگنات پتاسیم :

۱٫صنایع سینمایی و تلویزیونی 

۲٫تصفیه آب و ضد عفونی

۳٫کاربردهای زیست پزشکی

۴٫سنتزهای شیمی آلی

۵٫تصفیه پساب های صنعتی 

۶٫عیارسنجی در شیمی تجزیه

شرکت ریتکو شیمی

فروش پرمنگنات پتاسیم شرکت ریتکو شیمی