مونو آمونیوم فسفات :

مونو آمونیوم فسفات به فرموول NH4H2Po4 است  و در اتانول محلول و در استون نامحلول است. این ماده دارای ۱۱% ازت و  ۴۸% فسفر است که به‌صورت کریستالسفیدرنگ می‌باشد. حلالیت آن در آب حدودا ۴۰ گرم در لیتر است. درصد p2o5 آن ۸۵ %می‌باشد. مونو آمونیوم فسفات منبع اصلی فسفر و نیتروژن است و میزان فسفاتش از سایر کودهای جامد موجود بیشتر است.. این ترکیب را از آمونیاک و اسید فسفریک در رآکتورهای استوانه‌ای که به صورت ایزوترمیک با هم واکنش نشان داده و گرانول‌های جامد MAP را می‌سازند.  MAP یک نمک است با ساختار کریستالی تتراگونالی می‌باشد.

کاربرد ها :

این ماده در صنعت کشاورزی به عنوان کودهای شیمیایی مورد مصرف قرار می‌گیرد و یکی از کودهای بسیار مهم در این صنعت است. برای یک گیاه سه عنصر حیاتی وجود دارد که مونو آمونیوم فسفات به دلیل دارا بودن فسفر و ازت دو جزء اصلی از این سه عنصر حیاتی را دارا است. چون مونو آمونیوم فسفات محلول در آب است در صورت وجود رطوبت مناسب در خاک به سرعت حل می‌شود و موجب تقویت رشد گیاه می‌گردد.

در مصارف غیر کشاورزی هم کاربردهایی دارند که شامل استفاده از آن‌ها در پودر خشک است. این ماده شیمیایی در کپسول‌های آتش‌نشانی در منازل، مدارس و ادارات وجود دارد و به سرعت موجب خاموش شدن شعله‌های آتش می‌شود. 

شرکت ریتکو شیمی

فروش مونو آمونیوم فسفات شرکت ریتکو شیمی