فرآیند تولید سولفات مس

این ماده به روشهای مختلفی تولید میگردد که به قرار زیر میباشد.

۱-      از ترکیب مس با اسید سولفوریک در مجاورت اسید نیتریک

۲-      از ترکیب مس با اسید سولفوریک در مجاورت آب اکسیژنه

۳-      از ترکیب مس با اسید سولفوریک در مجاورت هوای گرم (روش هوادهی)

۴-      از ترکیب اکسید مس با اسید سولفوریک

۵-      از طریق الکترولیز برعکس در ترکیب مس ومحلول اسید سولفوریک

۶-      از طریق خاک معدن وتهیه لیچینگ وتولید سولفات مس

 

از روشهای تولیدی بالا روشهای ۲و۳و۵ نه تنها در تمام صنایع به کار میرود بلکه در بعضی از صنایع مثل کشاورزی و دام و طیور فقط باید از این روشها استفاده نمود و نیز از روش ۶ همراه با خاک معدن بسیاری از مواد دیگر همچون آهن وجود دارد که بصورت ناخالص ودرصدی حدود ۱۸ الی ۲۰ خواهد بود وبه رنگ فیروزه ای در خواهدامد. ولی معمول ترین روش وسنتی ترین آن که در ایران رایج میباشدبصورت روش اول میباشد.

شرکت ریتکو شیمی