سولفات منیزیم

سولفات منیزیم با فرمول شیمیایی MgSO4 بصورت کریستال سفید رنگ متمایل به کرم می باشد. که از ترکیب اسید سولفوریک و خاک منیزیم ، کربنات منیزیم و یا اکسید منیزیم تولید می گردد .و حالت چسبندگی بیشتری بین کریستال ها ی منیزیم و دیگر خانواده های خود مثل سولفات اهن و مس وجود دارد. دانه بندی آن ریزتر می باشد.

این ماده در صورت خلوص بصورت کامل و با سرعت بالا در آب حل می شود. همچون دیگر سولفات ها دو نوع ۷ آبه و تک آبه دارد. زمانی که آن را خشک می کنیم ۶ آب آن تبخیر شده  وبه صورت تک آبه خواهد شد . ولی بسیار جاذب رطوبت است و به راحتی رطوبت و نم محیط را به خود جذب می نماید . و به عنوان یک نم گیر قوی به حساب می آید .

◊کابرد ماده

شرکت ریتکو شیمی

فروش سولفات منیزیم شرکت محصولات شیمیایی ریتکو شیمی

MgO Mg description
برچسب نمونه ارسالی
.LAB
NO
۱۶ ۹٫۳   سولفات منیزیم ۱۷۰۵/۱