دی آمونیوم فسفات :

دی آمونیوم فسفات یکی از اعضای خانواده نمک های فسفات آمونیوم محلول در آب می باشد.دی آمونیوم فسفاته از واکنش آمونیاک با اسید فسفریک حاصل میشود. فسفر دومین عنصر موجود در خاک می باشد و از ضروری ترین عناصر غذایی برای رشد گیاهان است.

کاربرد ها  :

کشاورزی 

دامداری 

صنایع غذا و نان 

اطفا حریق 

صنایع چوبی 

 صنایع نساجی

شرکت ریتکو شیمی

 

فروش دی آمونیوم فسفات شرکت ریتکو شیمی