آهک یکی از پر مصرف ترین خاک های معدنی میباشد که در اغلب صنایع استفاده شده و جزو معادن پایه ای و اصلی به شمار می رود.

فرمول شیمیایی caco2 که به نام های خاک آهک ، کربنات کلسیم که در فضای باز و به صورت عادی در طبیعت یافت میگردد.

زمانی که سنگ این ماده یا کربنات کلسیم را پودر میکنیم و آن را ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد حرارت دهیم گاز co2 از آن آزاد شده و تبدیل به اکسید کلسیم میگردد.

caco3 —(1000°c)—> cao +co2

به اکسید این ماده ، آهک پخته شده و یا زنده می گویند. از این محصول در بسیاری از نقاط مختلف همچون ساختمان سازی و…. استفاده میگردد.

زمانی که این محصول یعنی اکسید آهک رابا آب به نسبت یک به سه ترکیب کنیم یعنی یک سهم آب و سه سهم این ماده اضافه شود واکنش به صورت گرمازا و به نام هیدراتاسیون آهک نامیده می شود که به صورت زیر تبدیل میگردد.

cao + H2o ————> ca (oH)2 + ΔH

که به آن هیدروکسید کلسیم و یا آهک هیدراته یا کشته میگویند.

در بسیاری از صنایع هیدروکسید کلسیم را در آب مخلوط میکنند و یک مقدار حرارت می دهند تا تقریبا عمده هیدروکسید کلسیم را در آب حل شود که به آن شیر آهک یا دوغاب میگویند که یک محصول پر مصرف در صنایع قند و … میباشد.

شیر آهک یا دوغاب

دوغاب

ریتکو شیمی